15/06/2024: Khai Mở Máy Chủ Mãnh Long 15/06/2024: Khai Mở Máy Chủ Mãnh Long 15/06/2024: Khai mở máy chủ mới Mãnh Long [ 06/06/2024 ]
Code Quà Tặng Máy Chủ Bạch Hổ Code Quà Tặng Máy Chủ Bạch Hổ Tất cả người chơi tham gia máy chủ sẽ được dùng chung duy nhất mã code tại NPC Kim Long Thần Thú [ 06/06/2024 ]
Hoạt Động Trồng Cây Bát Nhã Lớn Hoạt Động Trồng Cây Bát Nhã Lớn Sau khi bắt đầu ngày 29/04 sẽ điều chỉnh phần thưởng tại các thành Bắc Tuyền Châu ,Tây Thành Đô khu thu hoạch bát nhã lớn sẽ nhận thêm 1 Kim Long Lệnh. [ 06/06/2024 ]
Đua Top Công Trạng Open Beta Đua Top Công Trạng Open Beta Đua top công trạng khi máy chủ open beta để nhận ngay những phần thưởng giá trị. [ 06/06/2024 ]
Lộ Trình Phát Triển Máy Chủ Bạch Hổ Lộ Trình Phát Triển Máy Chủ Bạch Hổ Cập nhật lộ trình phát triển những tính năng, hoạt động tại máy chủ Bạch Hổ [ 06/06/2024 ]

Xem Thêm