Top

Tính Năng

[Hồi Ức] Cập Nhật Nội Dung Liên Đấu Mới Từ 22/09

[02-03-2024]

Thân gửi quý nhân sĩ VLTK – Công Thành Chiến,

Ngay đầu tháng 3 này, Kỳ Trân Các sẽ giảm giá nhiều vật phẩm sau, quý nhân sĩ ai có nhu cầu hãy nhanh chân đến ngay Kỳ Trân Các trong thời gian đại khuyến mãi, để chuẩn bị sẵn sàng cho hành trang đầy đủ trong những ngày hành hiệp sắp tới.

 • Thời gian giảm giá: Từ sau bảo trì ngày 01/03 đến 24h00 ngày 07/03/2024
 • Áp dụng: Cụm Hồi Ức (S1 – Kinh Tế)Cụm Cao Thủ (S1 – Tú Anh)
 • Lưu ý: Sau thời gian khuyến mãi, giá sẽ trở lại bình thường.

Cụm Hồi Ức (S1 – Kinh Tế)

Vật phẩm Công dụng Giá thường (KNB) Giá khuyến mãi (KNB)
Gói Trùng Phùng 500K 500 200
Gói Trùng Phùng 1000K 1000 400
Gói Trùng Phùng 1500K 1500 600
Tín Vật Chưởng Môn 500 400
Hộp Đồng Vàng
Sử dụng nhận 100 Đồng Vàng
100 80
Chìa Khóa Hoàng Kim 200 120
Thần Bí Khoáng Thạch 100 80
Thủy Tinh Trắng 200 160
 • Bán vật phẩm mới (mục Tính Năng):
Vật phẩm Công dụng Giá (KNB)
Thẻ Trùng Luyện 1 (HSD 23:59 ngày 14/03/2024) 100
Thẻ Trùng Luyện 2 (HSD 23:59 ngày 14/03/2024) 50
Thẻ Trùng Luyện 3 (HSD 23:59 ngày 14/03/2024) 30

Cụm Cao Thủ (S1 – Tú Anh)

Vật phẩm Công dụng Giá thường (KNB) Giá khuyến mãi (KNB)
Gói Thỏi Vàng 500K 500 200
Gói Thỏi Vàng 1000K 1000 400
Gói Thỏi Vàng 1500K 1500 600
Tín Vật Chưởng Môn 500 400
Hộp Đồng Vàng
Sử dụng nhận 100 Đồng Vàng
100 80
Chìa Khóa Hoàng Kim 200 120
 • Bán vật phẩm mới (mục Tính Năng):

  Lưu ý: Vật phẩm mới mua từ Kỳ Trân Các có HSD đến 23:59 ngày 14/03/2024

Vật phẩm Công dụng Giá (KNB)
Tẩy Luyện Châu 5
Hộp Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành
 • Sử dụng nhận 1000 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành (HSD 23:59 ngày 14/03/2024)
150
Hộp Hiệp Khách SSS
 • Sử dụng nhận 100 Rương Hiệp Khách SSS (Khóa, HSD 23:59 ngày 14/03/2024)
200
Hộp Hiệp Khách SS Sử dụng nhận 100 Rương Hiệp Khách SS (Khóa, HSD 23:59 ngày 14/03/2024) 100
Hộp Hiệp Khách S Sử dụng nhận 100 Rương Hiệp Khách S (Khóa, HSD 23:59 ngày 14/03/2024) 100
Hộp Hiệp Khách A Sử dụng nhận 100 Rương Hiệp Khách A (Khóa, HSD 23:59 ngày 14/03/2024) 100
Hộp Hiệp Khách B Sử dụng nhận 100 Rương Hiệp Khách B (Khóa, HSD 23:59 ngày 14/03/2024) 100
Hộp Hiệp Khách C Sử dụng nhận 100 Rương Hiệp Khách C (Khóa, HSD 23:59 ngày 14/03/2024) 100
Túi Hiệp Khách SS (loại 1)
 • Sử dụng nhận 50 thẻ hiệp khách Đông Phương Bất Bại (Khóa, HSD 23:59 ngày 14/03/2024)
70
Túi Hiệp Khách SS (loại 2)
 • Sử dụng nhận 50 thẻ hiệp khách Trương Vô Kỵ (Khóa, HSD 23:59 ngày 14/03/2024)
70
Túi Hiệp Khách S (loại 1)
 • Sử dụng nhận 50 thẻ hiệp khách Đoàn Dự (Khóa, HSD 23:59 ngày 14/03/2024)
70
Túi Hiệp Khách S (loại 2)
 • Sử dụng nhận 50 thẻ hiệp khách Quách Tĩnh (Khóa, HSD 23:59 ngày 14/03/2024)
70
Túi Hiệp Khách A (loại 1)
 • Sử dụng nhận 50 thẻ hiệp khách Khưu Ma Trí (Khóa, HSD 23:59 ngày 14/03/2024)
70
Túi Hiệp Khách A (loại 2)
 • Sử dụng nhận 50 thẻ hiệp khách Quách Tương (Khóa, HSD 23:59 ngày 14/03/2024)
70
Túi Exp Hiệp Khách (tiểu)
 • Sử dụng nhận 1.000.000 Exp Hiệp Khách
15
Túi Exp Hiệp Khách (trung)
 • Sử dụng nhận 10.000.000 Exp Hiệp Khách
150
Túi Tu Vi (tiểu)
 • Sử dụng nhận 1000 Điểm Tu Vi
 • Tối đa sử dụng 2 túi/nhân vật
1200
Túi Tu Vi (trung)
 • Sử dụng nhận 5000 Điểm Tu Vi
 • Tối đa sử dụng 1 túi/nhân vật
6000
Túi Tiềm Năng (Sơ)
 • Sử dụng nhận vật phẩm Khóa, HSD 23:59 ngày 14/03/2024:
  200 Viên Sức Mạnh (Sơ)
  200 Viên Sinh Khí (Sơ)
  200 Viên Thân Pháp (Sơ)
  200 Viên Nội Công (Sơ)
640
Túi Tiềm Năng (Trung)
 • Sử dụng nhận vật phẩm Khóa, HSD 23:59 ngày 14/03/2024:
  200 Viên Sức Mạnh (Trung)
  200 Viên Sinh Khí (Trung)
  200 Viên Thân Pháp (Trung)
  200 Viên Nội Công (Trung)
1280

Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.